Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugal besparelser – sociale sikringsbidrag for ansatte sættes op fra 11 til 18 procent

Oprindeligt var det den portugisiske regerings plan at afskaffe den 13. og 14. lønudbetaling (i år 2013 og 2014), som offentligt ansatte portugisere modtager før sommerferien og til jul.

Besparelsen var en del af betingelserne godkendt af den såkaldte ‘trojka’ i forbindelse med tildeling af hjælpepakke til Portugal i foråret 2011.

Ulovlig forskelsbehandling 
Portugals konstitutionelle domstol fandt imidlertid at man ikke kunne gøre forskel på private og offentlige ansatte ved hjælp af en sådan lovgivning.

Ikke alle privat-ansatte (eksempelvis de mange, som arbejder på recibo verde) modtager 13. eller 14. løn, men dette forhold var uden betydning.

Da den portugisiske regerings tiltag blev omstødt, måtte den planlagte besparelse på 2-2,5 milliarder euro årligt findes på anden måde.

Kraftig stigning i socialbidrag for ansatte
Som modtræk – og som en løsning på den bundne opgave at finde besparelser, har regeringen i Portugal i september 2012 bebuddet at det sociale bidrag for arbejdstagere (ansatte) sættes op fra 11 til 18 procent.

Til gengæld bliver den 13. løn til de offentlige ansatte ikke berørt.  Den fordeles istedet ifølge avisen Jornal de Negotios ud på alle årets måneder.

Nettoresultatet bliver at de ansatte i det private og i det offentlige effektivt mister, hvad der svarer til én til to lønudbetaling om året.  De bedst lønnede af de offentligt ansatte kan miste helt op til 3 lønudbetalinger (lønudbetalinger målt på udbetalt beløb efter skat). Se mere i tabeller på Jornal de Negotios fra 8. september. 

Fald i socialbidrag for arbejdsgivere
Samtidig med den voldsomme stigning i socialbidrag for de ansatte, nedsættes socialbidraget for arbejdsgivere med 5,75%-point til 18% (fra 23,75%).

I teorien har denne måde at foretage besparelsen på tre fordele set fra regeringens synspunkt:

  1. den konstitutionell domstols afgørelse respekteres
  2. omkostningen for private arbejdsgivere for at have ansatte lettes – alt andet lige skulle det skabe flere arbejdspladser
  3. de offentlige ansattes lønstigninger er allerede fastfrosne, mens det private kan kompensere, hvor der er vilje til det med en højere løn

Summa summarum: De offentlige ansatte (som ofte har bedre vilkår end de private i Portugal) bærer med stor sandsynlighed en større del af besparelsen, hvilket var det oprindelige forslags mål.

Portugal på hestekur
I udenlandsk presse har premierminister Pedro Passos-Coelho’s regering i øvrigt uventet taget et ‘ekstra stik’ hjem, idet mange internationale aviser refererer til ‘nye’ besparelser og tiltag til bekæmpelse af arbejdsløsheden i Portugal.

Premierministeren og hans regering udtalte i forbindelse med chok-annonceringen af tiltagene fredag aften lige før VM-kvalifikationskampen mod Luxembourg at man er klar til yderligere besparelser, såfremt det bliver nødvendigt.

Der er ingen tvivl om at mange familier i Portugal vil kunne føle virkningen af den kraftige justering. Premierministeren begrundede stigningen i ansattes socialbidrag med at den finansielle situation for Portugals statsfinanser er uholdbar uden håndfaste tiltag.

Det blev desuden annonceret at justeringen af socialbidrag er af permanent karakter.

Bemærk at ovenstående beregninger er behæftet med usikkerhed, idet de baserer sig på begrænset information udleveret af regeringen per 7. september.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer