Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


SKAT i Portugal ansætter 1000 ekstra skatteinspektører

Skattevæsenet i Portugal sætter i 2013 yderligere fokus på inddrivelse af ubetalte skatter. SKAT i Portugal har derfor hyret 1000 ekstra skatteinspektører, hvilket sker med opbakning fra IMF, EU og Den Europæiske Centralbank (den såkaldte Troika).

Trods generelle kraftige nedskæringer i den offentlige sektor i Portugal, er ambitionen at de 1000 nyansættelser hos Skat skal tjene sig selv hjem via ekstra skatteinddrivelser - uanset størrelsen på de skyldige beløb.

Der forventes mange ansøgninger til de ledige stillinger, der primært ventes besat af universitets-uddannede med speciale i økonomi, regnskab, ledelse samt IT eksperter og statistikere.

Allerede i starten af 2012 hyrede SKAT i Portugal 350 skatteinspektører, og de ekstra ansatte vil bl.a. skulle gennemgå bankkonti og følge op på anmeldelser og mistanker om skatteunddragelse og skattesnyd.

Samarbejde mellem Skat og politi i Portugal
Skatte-kampagnen vil være den største, der nogensinde er igangsat af skattevæsenet i Portugal. Samtidigt ønsker Finansministeriet at etablere et styrket samarbejde med det portugisiske politi (GNR).

Finansministeriet vil ligeledes samarbejde tæt med Socialministeriet med henblik på at straffe arbejdsgivere, der ikke betaler korrekte socialsikringsbidrag til staten samt undlader at viderebetale modtagne medarbejderbidrag. En del af de nyansatte skatteinspektører vil arbejde målrettet med dette problem via månedlige inspektioner.

Samtidigt bliver der fra januar 2013 etableret en elektronisk mulighed for at medarbejdere anonymt vil kunne anmelde deres arbejdsgivere, hvis de har mistanke om at deres arbejdsgivere ikke afregner socialbidrag korrekt. Efterfølgende vil de nye skatteinspektører gennemgå anmeldelserne.

Ansatte hos Skat på kursus i selvforsvar
Skattevæsenet i Portugal har også i 2012 haft kraftigt fokus på inddrivelse af skattegæld, hvilket i flere tilfælde har voldt problemer med agressive borgere på de lokale skattekontorer i Portugal. Af samme årsag har adskillige lokale skattekontorer i Algarve sendt sine medarbejdere på kursus i selvforsvar.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer