Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Virksomhedslukninger op med 41% i 2012 i Portugal i.f.t. 2011 – middelklassen økonomisk presset

Kreditvurderingsvirksomheden Cosec meddelte den 30. januar at antallet af konkurser i Portugal steg med 41% i år 2012 i forhold til år 2011.

Byggebrancen hårdt ramt
Omkring 28% af de i alt 6.688 konkurser i Portugal i 2012 var at finde i byggebranchen.

Det skal bemærkes at en meget yndet bibeskæftigelse i Portugal for driftige mennesker er at have sit ‘eget byggefirma’.

Der har været masser af penge af tjene i byggeriet i Portugal i de gode år, men antallet af private nye projekter er faldet til stort set ingenting, og mange igangværende projekter er blevet sat på hold på grund af manglende finansiering, faldende priser, et stort udbud og dermed vigende afsætning.

Byggeri i Portugal
En anden sideeffekt af de mange byggefirmaer, drevet af stort set hvem som helst, er at kvaliteten i det portugisiske byggeri ofte er meget dårlig – af og til grænsende til efter skandinavisk standard ‘chokerende dårlig’.

Der findes dog også dygtige faglærte håndværkere i den portugisiske byggebranche, men niveauet trækkes ofte ned af urealistiske tilbud fra, hvad man i England nok nærmest ville kalde ‘roque traders’. Mange af de dygtige portugisiske håndværkere har desuden valgt at emmigrere – til eksempelvis Angola eller England, hvor gode håndværkere og ikke mindst folk med tæft for ledelse af bygge-projekter er i høj kurs.

Tilbageslaget for byggeriet rammer især de mange immigranter fra Ukraine, Brasilien og Afrika hårdt. En stor del af de unge mænd, som i de sidste 10 år er kommet til Portugal på jagt efter et job og en tålelig tilværelse fandt lavtløns-arbejde i byggeriet, som nu ikke er der længere.

Middelklassen i Portugal truet på økonomien
Den brede middelklasse i Portugal er under pres.

Middelklasse-indkomstgruppen består typisk af små erhvervsdrivende, universitetsuddannede privatansatte uden gode ‘familieforbindelser’ og desuden de mange (dog ikke alle) vellønnede offentlige ansatte.

Skattestigningerne i Portugal slår ekstra hårdt igennem for denne indkomstgruppe, idet man ofte har sat sig for hårdt økonomisk i tro på at man var 'på den grønne gren'.....og igang med at blive 'upper-middle-class'.

Som samfundsklasse er middelklassen, som man kender den fra Skandinavien, mere udbredt i de større byer i Central- og Nordportugal end den er i Lissabon-området og i Algarve.

I Lissabon og på Algarve er der til gengæld forholdsvis mange rige (ofte rigere end de rigeste skandinaver) og også mange 'well off' uden at være rige, men velbetalte (indtægter over eller i området €2500-€5000/måned), rigtig mange relativt fattige (lønninger under €700-800/måned) samt en stor gruppe meget fattige (ingen arbejde eller mindsteløn €475/måned).

Middel-indkomsterne (ca. €1200-€2000/måned) står i 2013-2014 overfor at skulle sætte forbruget ned. Det har de fleste faktisk allerede gjort, men tidligere tiders udbredte brug af kreditkort og lån til forbrug, rejser, bil og bolig slår efterhånden tilbage på de mange, som ikke satte forbruget ned i tide. Det har resulteret i et større antal selvmord i Portugal – ofte blandt personer med et tidligere god placering i middelklassen.

Se mere om den pressede middelklasse i Portugal i artikel på IPS.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer