Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Ejendomspriser i Portugal – banker skal justere værdiansættelser til realistiske markedspriser

Priserne på det portugisiske boligmarked er fortsat under pres i nedafgående retning.

Banker ligger inde med huse og lejligheder
Én af de mindre åbenlyse forhold på det portugisiske ejendomsmarked er det forholdsvis store antal familiehuse og lejligheder, som portugisiske banker har måttet overtage gennem de sidste 5 år.

Bankerne i Portugal har i 1990’erne og i starten af 2000’erne i stort omfang ydet lån til hus- og lejlighedskøb, og da huspriserne stort set ikke er steget i de 5-8 sidste gode år, før prisfaldene satte ind i slutningen af år 2008 (finanskrisens begyndelse), er bankerne i en meget uheldig situation.

Ofte blev der ydet boliglån med en relativ beskeden udbetaling i Portugal (det gør der ikke længere).

I de senere år er en skilsmisse eller tab af job ofte endt med at husejer simpelt hen har givet sin ejendom tilbage til banken, da afdragene betalt over 5, 6, 7, 8 eller 10 år ikke har kunnet opveje prisfaldet på boligen.  

Man kan i Portugal derfor opleve at siden bankerne var meget aktive med at yde lån til huskøb, står de samme banker i 2013-2014 med et enormt problem i form af en pukkel af dårlige lån.

Banker i klemme på boligmarkedet
Bankerne får med andre ord pantet tilbage i stedet for lånet, men siden pantet (boligen) ofte er mindre værd end da lånet blev ydet, ender bankerne med en masse boliger til opskruede bogførte værdier.

Nogen af disse boliger har bankerne forsøgt at auktionere bort, men det er kun sket i begrænset omfang, idet købelysten har været lille. Samtidig er bankerne bange for at realisere tabene, da deres egenkapital er presset i forvejen som følge af krisen. Man sætter derfor helst ikke de normale gode huse og lejligheder på auktion eller tager imod købstilbud – med mindre man er sikker på at kunne få pengene hjem.

Summa summarum: bankerne har i lang tid siddet med et meget stort antal boliger, som de i realiteten ikke har kunnet sælge uden at tabe penge. Og da bankerne ikke har haft råd til at tabe (flere) penge, har man i stor udstrækning undladt at sælge boligerne.

Se også artikel på Sol (portugisisk).
   
Venner og ansatte tilgodeses
De ‘bedste’ boliger i bankernes bøger i Portugal bliver ofte solgt til venner af huset eller til ansatte eller deres familier, men selv denne type af salg er skrumpet ind, da alle grupper i det portugisiske samfund efterhånden er presset økonomisk.

Mange af de ringste og de mest faldefærdige boliger bliver løbende bortauktioneret til lave priser, men for den store pukkel af gennemsnitlige boliger har bankerne problemer. Markedsprisen er simpelt hen for lav til at kunne dække lånet i boligen.

Et stort antal boliger er også forsøgt lejet ud af bankerne med en vis succes, men rigtig mange boliger har blot stået tomme i 2,3 eller 4 år.

Markedspriser på boliger må sandsynligvis falde yderligere i Portugal
Den portugisiske centralbank er bekymret, hvilket i september 2013 er kommet til udtryk i form af et cirkulære, hvori Banco de Portugal (nationalbanken) informerer om, hvad Portugals banker bliver tvunget til, med mindre der rettes ind med hensyn til vurderings-regler.

Bankerne i Portugal overholder, så vidt nationalbanken kan se, ikke reglerne for værdiansættelse af fast ejendom i regnskabet, og Banco de Portugal har derfor informeret om at vurderingspriserne på ejendommene ejet af bankerne skal sættes ned med mellem 15% og 60% – ellers vil nationalbanken gøre det for bankerne.

En sådan nedsættelse er for så vidt positiv, idet nationalbanken i Portugal må vurdere at de portugisiske banker er så stærke at de nu kan bære tabet, men for ejendomsmarkedet som helhed, vil et fald i vurderingspriserne på et stort antal boliger sandsynligvis have dén effekt at priserne på store dele af ejendomsmarkedet i Portugal vil falde yderligere. Kommentarer

Endnu ingen kommentarer