Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Lavere virksomhedsskat i Portugal - IRC virksomhedsskat nedsættes til glæde for mindre portugisiske virksomheder

Der er udsigt til at socialisternes konkrete lovforslag om nedsættelse af virksomhedsskatten (IRC - Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas) vil opnå indirekte støtte fra regeringen, idet regeringspartierne under afstemningen valgte at stemme hverken for eller imod lovforslaget. (Hvormed der er flertal i folketinget).

Lovforslagets primære formål er at støtte økonomien i små og mellemstore virksomheder i Portugal

Det konkrete forslag går på at virksomhedsskatten nedsættes til 12,5% af de første 12.500 euros overskud i portugisiske virksomheder. Dette tiltag vil dermed særligt komme de små og mellemstore virksomheder i Portugal til gode, idet der er tale om en halvering af skatteprocenten for mindre virksomheder med lav indtjening.

Forslaget var til afstemning torsdag den 3. oktober og da regeringspartierne undlod at stemme imod, forventes forslaget at blive endeligt godkendt. Forslaget var fremsat uafhængigt af den større ventede reform af virksomhedsskatten i Portugal, og skal nu viderebehandles i finansudvalget.

Den normale IRC virksomhedsskat er 25%, hvortil kommer diverse tillæg til kommuner (max 1,5%) samt tillæg afhængigt at overskudets størrelse (op til 5% for de bedst indtjenende virksomheder i Portugal). Dermed er den maxmale virksomhedsskat i Portugal på hele 31,5%. Gennemsnittet i EU er i 2013 på 20,5% (uden tillæg).

Øvrige forslag fra PS blev nedstemt
Socialistpartiet PS fremsatte ved samme lejlighed en række øvrige lov-forslag, der dog alle blev nedstemt af regeringen.

PS stillede forslag om nedsættelse af moms for restauranter fra 23% til 13%. Dette forslag blev nedstemt,

PS stillede også forslag om nedsættelse af ejendomsskatten (via ny beregningsmetode til fordel for boligejere). Dette forslag blev nedstemt.

Sidst foreslog PS en særlig boligstøtte til de fattigste ældre i Portugal, hvilket ligeledes blev nedstemt.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer