Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals eksport steg 5,7 procent i 2013 – glæde og bekymring

Portugals agentur for udenrigshandel og investeringsfremme (AICEP) kunne torsdag 27. februar 2014 meddele, at væksten i Portugals eksport steg med 5,7 procent i 2013 til 68 mia. euro (ca. 500 mia. kroner) i forhold til året før.

Ifølge de fremlagte tal, udgør handelsvarer 69,9 procent, en vækst på 4,9 procent i forhold til 2012, og tjenesteydelser 30,1 procent af Portugals samlede eksport.

Spanien største aftager indenfor EU – Angola størst udenfor
Spanien, Frankrig, Tyskland og Storbritannien er de største aftagere af Portugals eksportvarer i landene indenfor EU’s grænser. I resten af verden er primært Angola og USA storaftagere af portugisiske produkter.

Førnævnte lande har procentmæssigt aftaget:

  1. Spanien – 20 procent
  2. Frankrig – 12,4 procent
  3. Tyskland – 11 procent
  4. UK – 8,3 procent
  5. Angola – 6,6 procent
  6. USA – 4,7 procent

Eksportvækst indenfor og udenfor EU
Den samlede eksport til lande indenfor den Europæiske Union steg samlet med 5 procent, mens eksport til lande udenfor EU steg med 7,2 procent og udgør nu 31 procent af Portugals samlede salg til udlandet.

Angola aftager 6,6 procent af Portugals totale eksport og er derfor et af Portugals primære eksportmarkeder udenfor EU.

Læs også: Eksporten af landsbrugsvarer fra Portugal til lande uden for EU stiger

Eksport af fodtøj når ny rekordhøjde – storinvestering i støbeskeen
2013 var et godt år for fodtøjsproducenterne i Portugal. Den samlede eksport af fodtøj steg med 8 procent til mere end 1,7 mia. euro (ca. 12.5 mia. kroner) og set i lyset af, at fodtøjsindustrien er et af Portugals vigtigste eksportområder, er der tale om en klar succes historie.

Eksporten er så vigtig, at Portugals brancheorganisation planlægger at investere 20 mio. euro over de næste to år, alene for at markedsføre den portugisiske skoindustri på handelsmesser verden over, med henblik på at nå en fordobling af det samlede eksporttal i 2025.

Der er mere end 42.000 ansatte i ca. 1700 skovirksomheder i Portugal og omkring 95 procent af produktionen eksportes til en gennemsnitspris på 23,45 euro per par. Dette tal overgås kun af Italien, der ligesom Portugal gennem tiden har været førende skoproducenter i Europa.

Portugal stadig under økonomisk pres
Et anspændt forhold er opstået mellem regeringen og ’Trojkaen’, efter at politikerne har afvist påstande om, at landets eksportvækst kan vise sig ikke at være bæredygtig, i forsøget på at få succes med den 78 mia. euro store tilbagebetalingsplan for hjælpepakken fra 2010, Portugal er underlagt af Europa-kommissionen, Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Centralbank.

IMF fremhæver fem negative punkter i Portugals handleplan
Selvom Portugals regering for tiden er opmuntret af faldende statslige låneomkostninger, fremhæver flere rapporter fra Den Internationale Valutafond (IMF) store risici i Portugals svære tilpasningsprogram.

1. Lønniveauet i Portugal er stadig for højt. Lønomkostninger er allerede reduceret med 5,3 procent siden 2010, men IMF mener den bør falde yderligere 2-5 procent.

2. Eksportvæksten kan vise sig uholdbar. Selvom Portugal har vendt betalingsbalancen fra minus 12,6 procent i 2008 til et lille overskud i dag, skal konkurrenceevnen stadig forbedres og der er desuden tegn på, at importen er begyndt at stige i takt med et opsving i den indenlandske efterspørgsel.

3. Strukturreformer på blandt andet energi og transportinfrastruktur og andre afgørende områder for at forøge den eksterne konkurrencedygtighed har ikke været skarpe nok.

4. Virksomheder skal have længere tilbagebetalingskredit. Privatlån og kreditlån skal udbydes til langt bedre vilkår, for at sætte gang i det private forbrug og investeringer i den private sektor. Bankernes manglende villighed til længerevarende kredit og lavere renter anses for at være et af de helt sårbare områder for portugisiske låntagere og en mulig kilde til stagnering eller måske tilbagegang for Portugals økonomi.

5. Den portugisiske højesterets mange afvisninger af politiske reformer på arbejdsmarkedet, er med til at give indtryk af manglende kvalitet i de økonomiske ændringer, der forsøges foretaget, samt høj politisk usikkerhed, der kan medvirke til stigende arbejdsløshed. Desuden er Portugal meget modtagelig for pludselige ændringer på obligationsmarkedet.

IMF’s bekymringer bliver afvist af Portugals vicepremierminister Paulo Portas, der ikke ønsker at skære så kraftigt ind til benet og han udtaler ifølge Financial Times: ’vi ønsker ikke en udvikling baseret på lave lønninger. De lønnedskæringer der var nødvendige, har fundet sted’.

Læs også:

Långivere lader Portugal få et ekstra år til at få balance på de offentlige budgetter

EU-IMF: Portugal får måske brug for endnu en hjælpepakkeKommentarer

Endnu ingen kommentarer