Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


1,5% BNP-vækst i 2015 - Portugals økonomi på rette spor, men indenlandsk efterspørgsel halter

Den økonomiske vækst i Portugal blev på 1,5% i år 2015. 

Resultatet er meget tæt på den tidligere regerings anslåede 1,6% vækst i Portugals BNP for 2015.  
Dermed har Portugal i to på hinanden følgende år haft vækst i økonomien. I 2014 blev væksten på 0,9 %.

Inden da oplevede portugiserne hele 3 år med recession.

Portugal vækst i BNP de seneste 6 år:

2010: +1,9%
2011: –1,8%
2012: – 3,3%
2013: –1,4%
2014: +0,9%
2015: +1,5%

Export-drevet økonomi
Den indenlandske efterspørgsel har stort set ikke ændret sig siden 2014. Der investeres fortsat meget lidt i Portugal og det private forbrug er heller ikke særligt højt i forhold til 2014. 

Til gengæld går eksporten godt og var i høj grad med til at trække den portugisiske økonomi.  
Det samme gælder den rekordstore turisme i 2015, som for en stor del opregnes som indenlandsk forbrug.

Man kan således udlede at portugisernes eget forbrug fortsat er underdrejet.

Portugal i forhold til Danmark – BNP
Danmarks BNP for 2015 og dermed den økonomiske vækst for 2015 er per medio februar 2016 endnu ikke opgjort. 

Danmarks Statistik regner med en vækst på ca. 1,2% for hele 2015 under ét, men erfaringsmæssigt kan det endelige tal sagtens blive op til +/- et halvt procentpoint højrere/lavere. I 2014 havde Danmark en vækst i BNP på 1,0%.

Danmarks BNP i 2014 var på samlet 260 milliarder euro mod Portugals 2014 BNP på samlet 173 milliarder euro. Bemærk at en direkte sammenligning er problematisk, da prisniveauet er væsentligt højere i Danmark.

Portugal har et BNP på circa samme størrelse som Grækenland efter finanskrisen. I 2014 blev der opgjort et græsk BNP på 178 milliarder euro.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer