Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dkPortugals finansminister på besøg i Kina og Brasilien for at sælge portugisiske statsobligationer

Den portugisiske finansminister Fernando Teixeira dos Santos har netop været i Brasilien og er i midten af december 2010 i Kina.

Kina interesseret i teknologi
Formålet med rejsen til Kina er at få styret i Kina til at opkøbe flere portugisiske statsobligationer.

Allerede ved den kinesiske præsidents Hu Jintao’s besøg i Portugal i november 2010 var der samtaler mellem Kina og Portugal om eventuelle lån stillet til rådighed af Kina via kinesiske køb af portugisiske statsobligationer.

Kina udtrykte ved denne lejlighed ønske om at måtte købe sig ind i virksomhederne ERP (energi) og PT (telekommunikation), hvor den portugisiske stat har større ejerandele.

Se også: Hu Jintao besøger Portugal.

Om der er en direkte sammenhæng mellem Kinas ønsker om opkøb og eventuel salg af portugisiske statsobligationer til Kina vides ikke.

Finansminister Fernando Teixeira dos Santos besøg i Kina har ikke været bredt annonceret, men fra officielt hold har Portugal dog bekræftet at rejsen finder sted.

Portugals finansminister i Brasilien
Inden Kina-rejsen var Portugals finansminister i starten af december 2010 i Brasilien.

Den tidligere portugisiske koloni er på mange områder ved at overhale Portugal og har en kraftig vækst i økonomien.

De to landes finansministre holdt møde fredag den 10. december, hvor der blev indgået aftaler med Brasilien om øget bilateralt (mellemstatsligt) samarbejde mellem Portugal og Brasilien.

Blandt andet blev der underskrevet en aftale om øget samarbejde mod skattesnyd af virksomheder og privatpersoner. Aftalen betyder at Braslien og Portugal efter nærmere regler vil udveksle oplysninger mellem landenes skattemyndigheder.

Også samarbejdet mellem portugisiske og brasilianske virksomheder blev drøftet og en protokol om øget samarbejde blev underskrevet.

Fra Brasiliens side stillede man sig positiv overfor at hjælpe Portugal med at komme ud af det økonomiske morads landet mere eller mindre uforskyldt befinder sig i. Der blev dog ikke truffet nogen aftale på mødet.

Din vurdering:TAP privatisering måske ikke så langt ud i fremtiden – det portugisiske luftfartsselskab gøres klar til salg

Det portugisiske statsejede luftfartsselskab TAP står måske foran privatisering.

TAP’s øverste chef klar på privatisering
CEO Fernando Pinto har ved flere lejligheder i december 2010 udtalt at TAP er parat til at indlede en privatiserings-process i første kvartal 2011.

Den 13. december 2010 holdt han frokostmøde med en række journalister i Lissabon og fremlagde her sine tanker om privatisering.

At Fernando Pinto havde koordineret med sine foresatte i statsministeriet inden mødet, er der nok ingen tvivl om.

Om TAP står foran at blive privatiseret hurtigt er dog mere end tvivlsomt, idet flere forhold taler for at TAP og den portugisiske stat måske er bedre tjent med at vente til der blæser mildere vinde over luftfartsbranchen.

Store lønomkostninger i TAP
I forhold til piloterne hos lavpris-flyselskaber i Europa er de portugisiske piloter relativt vellønnede.

Der er dog stor utilfredshed blandt piloterne med at TAP som en statsvirksomhed vil skære op til 10% af lønnen for de højst-lønnede i TAP (over 4220 euro per måned) som følge af regeringens sparebudget for år 2011.

Piloterne og andre personalegrupper hos TAP har relativt ofte strejket i protest mod forringede vilkår.

En eventuel køber vil skulle sikre sig at spørgsmålet om lønstigninger eller det modsatte ikke eskalerer ud af kontrol ved et salg.

TAP som et portugisisk luftfartsselskab
Der er få internationale virksomheder i Portugal, som kan betragtes som vigtige for nationens nationale stolthed. TAP er én af dem.

Traditionelt har den portugisiske regering haft en vis kontrol over de største virksomheder i Portugal herunder EDP, Portugal Telecom, REN energidistributions-selskabet, Caixa Geral de Depósito banken og TAP. Statens kontrol af virksomhederne har ofte bestået af en stor aktiepost eller en form for ‘gylden aktie’, hvilket EU-reglerne på området dog ser ud til at ville ændre på.

Under spanske Telefonica’s ‘belejring’ af Portugal Telecom’s (PT) og efterfølgende overtagelse af PT’s mest profitable brasilianske aktiviteter i efteråret 2010, var det tydeligt at den portugisiske regering følte Portugals interesser gået for nær. Se mere om 'slaget' mellem Telefonica og Portugal Telecom.

Langt ind i de konservative politikeres rækker i Portugal er man usikker på, om det er fornuftigt at afgive kontrol med ‘national-klenodierne’.

Blandt socialisterne ser man i Portugal stor modvilje mod privatisering, idet man er klar over at en virksomhed som TAP med mange ansatte vil skulle drives på langt mere markedsmæssige vilkår og desuden være underlagt beslutninger truffet i England (British Airways), Frankrig/Holland (Air France/KLM) eller Tyskland (Lufthansa).

Disse beslutninger forventes måske nok at kunne styrke TAP som luftfartsselskab, men ikke nødvendigvis at være til fordel for de portugisiske medarbejdere – i hvert fald ikke på kort sigt.

Der har også været spekulation om det brasilianske selskab TAM, som sammen med det chilenske selskab LAN Airlines udgør LATAM Airlines Group, ville opkøbe TAP eller en andel heraf. Herfor taler at TAP er særdeles stærke på ruter til Brasilien, hvorfra en stor del af TAP's overskud stammer. Se også artikel på ATW.

Enorme godtgørelser ved afskedigelse i Portugal
En eventuel køber af TAP vil fra dag et skulle håndtere en enorm forpligtigelse overfor de mange TAP-ansatte, som har arbejdet i virksomheden i mange år.

I Portugal optjener man nemlig en måneds fratrædelsesgodtgørelse ved fyring for hvert år, man har arbejdet for en virksomhed.

Hvis Portugal ikke formår at ændre på sine stive arbejdsmarkedsregler, vil en eventuel overtagelsespris for TAP skulle reflektere denne forpligtigelse.

I og med at Portugal sandsynligvis bliver nødt til at ændre på reglerne om fratrædelsesgodtgørelser inden så længe, vil man kunne argumentere for at det vil være en foræring af den portugisiske regering at sælge TAP inden reglerne er ændret.

Ground Force Portugal
I 2005 blev bagagehåndterings-divisionen udskildt som selvstændig virksomhed fra TAP.

TAP ejer sammen med en gruppe banker bagagehåndteringsvirksomheden Ground Force Portugal, som udover at stå for bagagehåndteringen i de portugisiske lufthavne også har afdelinger i Spanien og i tidligere kolonier i Afrika.

Personalet i Ground Force har været mindst lige så utilfredse, som TAP personalet med udsigten til et salg og strejker relativt ofte. Til gengæld er der sandsynligvis flere interesserede købere til Ground Force, som har vundet flere priser for punktlighed og effektivitet, end til selve flyselskabet TAP.

Det taler naturligvis til fordel for at salg af TAP at den portugisiske regering i 2011 vil være i stort bekneb for indtægter.

Din vurdering:Fremragende PISA 2009 resultat af portugisiske skoleelever

PISA undersøgelsen (Programme for International Student Assessment) afholdes hvert tredje år.

Den i december 2010 offentliggjorte PISA 2009 undersøgelse har givet et særdeles pænt løft i resultatet for Portugals folkeskoleelever.

Der er stadig et godt stykke op til eliten i Europa herunder benchmark-landet Finland, men udviklingen i de 15-16 årge elevers resultater var særdeles positiv i forhold til den tidligere måling for denne aldersklasse fra 2006.

Se også: Portugal i PISA 2006 undersøgelsen.

Portugal i den europæiske mellemklasse
Resultatet sætter de portugisiske skoleelevers kundskaber på linje med 15-16 årige unges kundskaber i lande som Danmark, Sverige, Frankrig og England.

For regeringen i Portugal er resultatet af PISA 2009 undersøgelsen en stor triumf, idet premierminister Sócrates i sine første år som regeringschef fokuserede meget på netop undervisningsområdet herunder på at introducere IT tidligt i skoleforløbet for portugisiske elever.

Portugal har tidligere ligget højere placeret (25. plads i PISA 2000 undersøgelsen), men aldrig med så høj en score som i PISA 2009 undersøgelsen, og fremgangen i forhold til PISA 2006 er betydelig.

Portugals resultat 489 point i PISA 2009
Det samlede resultat for Portugal blev 489 point, hvilket er 4 point fra den gennemsnitlige værdi 493 for alle 65 lande testet af OECD.

For en gang skyld måtte Finland overlade førstepladsen til et andet OECD land. Fremstormende Sydkorea vandt titlen som bedste OECD PISA-land i 2009 med 539 point.

Danmark fik en lettere skuffende 18. plads med 495 point i 2009 PISA undersøgelse blandt OECD lande.

Se også artikel med kommentar på Berlingske af formand for bestyrelsen for Pisa konsortiet i Danmark professor Niels Egelund

Medtager man lande uden for OECD lykkedes det skoleeelever i Shanghai-Kina at opnå det bedste samlede resultat med 556 point.

PISA 2006 i Portugal
Den forrige PISA undersøgelse i 2006, hvor hovedvægten var naturfag (science), gav Portugal en 27. plads blandt OECD landene med 474 point.

I PISA 2009, hvor hovedvægten var lagt på læsning, opnåede Portugal ligeledes en samlet 27. plads i OECD, men niveauet blev hævet betragteligt til 489 point.

I 2006 PISA undersøgelsen scorede danske elever 496 point og en samlet 18. plads.

Se resultatet af PISA 2009 undersøgelsen (åbner som pdf).

Din vurdering:Sort økonomi i Portugal udgør over 1/5 af landets bruttonationalprodukt

Den uafhængige forsker Nuno Gonçalves har sammen med Óscar Afonso udarbejdet et index over den portugisiske økonomi’s ‘udeklarerede’ del.

Stor ikke-registreret økonomi i Portugal
Oscar Afonso er ansat på Faculdade de Economia på universitetet i Porto og mener at den nyligt offentligjorte undersøgelse påviser en stigning i den sorte økonomi i Portugal, som der hidtil ikke har været fokus på.

I sit Index for ikke-registreret økonomi ENR (Economia Não Registada) fastslår Nuno Gonçalves at Portugals ‘sorte’ økonomi i år 2009 udgjorde hele 24,2% af bruttonationalproduktet i Portugal.

Undersøgelsen viser også dette er den højeste %-sats i 30 år. Til sammenligning var andelen i år 1970 på 9,3%.

I tallene er der ikke taget højde for korruption.

Ikke kun et sydeuropæisk problem
Sorte udeklarerede penge er ikke kun et problem i de sydeuropæiske lande Spanien, Italien, Grækenland og Portugal, som ofte er førende i denne form for økonomisk statistik.

Ifølge professor Friedrich Schneider fra universitetet i Linz udgjorde den sorte økonomi i Danmark ca. 16% i 2008, mens eksempelvis Schweiz (i år 2002) kun havde en sort økonomi på omkring 9%.

Professor Linz anslog i år 2009 at den spanske sorte økonomi udgjorde 19,5% af Spaniens BNP.

De største sorte økonomier i Europa findes efter de fleste eksperters mening i Estland og Letland (35-40%) med lignende eller næsten lige så høje procent-andele i Rumænien og Bulgarien.

Se også artikel om sort økonomi på Bloombergs Businessweek.

Din vurdering:Lodtrækning Champions League 17 december – Braga og Benfica videre til Europa League

Gruppespillet i Champions League 2010-2011 er afsluttet.

Gå direkte til resultat af lodtrækning til CL og EL kampe 2011.

Lodtrækning i Champions League 17. december
For en gang skyld er der ingen portugisiske hold med i CL lodtrækningen til ‘Round of 16’.

Til gengæld deltager FC København fra Danmark efter at have opnået en flot andenplads i Champions League gruppe D.

FC København kan teoretisk set trække følgende klubber i lodtrækning til Champions League 17. december:

  • Tottenham
  • Schalke04
  • Manchester United
  • Bayern Munchen
  • Chelsea
  • Real Madrid
  • Shakhtar

Lodtrækningen til Champions League knock-out kampene finder sted i Nyon den 17. december klokken 12.00 dansk tid. Det endelige resultat af lodtrækning til Champions League 2011 kampe forventes at foreligge ca. 12.45.

Se mere på UEFA’s hjemmeside.

Portugals banemand ved VM 1966 til stede ved lodtrækning til Champions League kampe
Til stede under UEFA-lodtrækningen i Nyon i Frankrig vil blandt andet være den tidligere engelske landstræner Sir Bobby Charlton.

Bobby Charlton er særdeles kendt af ældre portugisere.

Den unge Charlton var inden han blev træner én af Englands absolut bedste spillere og scorede et par særdeles vigtige mål mod Portugal.

Under VM i 1966, som England endte med at vinde (englænderne har aldrig vundet VM siden), blev Portugal i semifinalen slået af netop England på to mål af Bobby Charlton til resultatet 2-1.

Portugal endte med at vinde bronzemedalje ved VM i 1966 efter sejr over Sovjetunionen. Også for Portugal er 1966-resultatet til VM det bedste nogen sinde.

Benfica og Braga videre til Europa League
For både Benfica og Braga blev resultatet af Champions League deltagelsen en tredjeplads i de portugisiske holds respektive grupper.

For Benfica er det lidt af en skuffelse at måtte forlade Champions League gruppe B med 6 point for 6 kampe.

Nordportugals stolthed Braga kan til gengæld være stolte af at have opnået hele 9 point i Champions League gruppe H - herunder en mindeværdig sejr på 2-0 over selveste Arsenal på hjemmebane i Braga den 23. november 2010.

Lodtrækning 17. december i Europa League
Både Braga og Benfica går med holdenes tredjepladser i Champions League gruppespillet videre til Europa League turneringen, hvor lodtrækning til ‘Round of 32’ og ‘Round of 16’ finder sted den 17. december lige efter den for de fleste mere spændende Champions League lodtrækning.

Både Sporting og FC Porto har allerede inden sidste spillerunde kvalificeret sig videre fra deres respektive Europa League grupper. Portugal har således hele 4 hold med i lodtrækningen til Europa League.

Lodtrækningen til Europa League kampene i 2011 forventes at starte kl. 13.00 dansk tid.

Din vurdering:Store portugisiske banker tæt på nedgradering af Moodys og Standard & Poors

De største portugisiske banker herunder Caixa Geral de Depósitos, BPI, BES, BCP, spanske Santander Totta samt Itaú Europa (udelukkende Corporate & Investment Banking + Private Banking) kan imødese en nedgradering af kreditvurderingsvirksomheden Moodys.

Meddelelsen blev givet torsdag aften d. 9. december 2010 og er et resultat af presset på den portugisiske økonomi.

Se også: Moodys kreditvurderer Portugals banker (september 2009)

Portugals statsgældsproblemer skyld i problemer 
De ovennævnte banker har stor eksponering i Portugal, og i tilfælde af problemer med overholdelse af den portugisiske stats gældsforpligtelser til udlandet, vurderer Moodys at disse banker er de mest udsatte.

Ser man på bankernes egne forpligtelser er der ikke særligt store probelmer, men hvis bankkunder i store tal i tilfælde af en portugisisk gældskrise ikke kan betale, hvad de skylder, kan selv store veldrevne banker komme i problemer. 

Så galt går det sandsynligvis langt fra, men en kommende nedgradering fra Moodys vil understrege at den lille risiko for at noget sådant sker er øget en anelse.

Standard & Poors ude med lignende melding om Portugal
Et andet af de store kreditvurderingsbureauer var ude med en lignende melding den 30. november 2010.

Standard & Poor’s påregner måske at skulle nedgradere staten Portugals langfristede gæld inden længe. Dette vil yderligere indirekte lægge pres på de portugisiske banker (og en nedgradering af bankerne af S&P er derfor også sandsynlig).

Generelt kan man sige at de portugisiske banker er ekstremt afhængige af finansiering fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Stort set ingen andre banker på det såkaldte interbank-marked er nemlig i den nuværende situation villige til at (risikere at) låne penge til de portugisiske banker.

Se også: Spekulationer om Portugal får brug for hjælpepakke fra EU.

Din vurdering:Portugals regering varsler stramninger i opsigelsesgodtgørelser for fastansatte

Portugal oplevede den 24. november 2010 den største generalstrejke i nyere tid.

Et stort antal arbejdere i den offentlige sektor såvel som mange fra det private erhvervsliv protesterede over bl.a. moms- og skatteforhøjelser, som indføres i Portugal fra år 2011 som en del af regeringens spareplaner.

Reduktioner af opsigelsesgodtgørelser på vej for fastansatte
Hvis den socialistiske centrum-venstre regering får sin vilje, bliver de økonomiske forhold for en stor gruppe ansatte i Portugal yderligere forringet i den nære fremtid.

Premierminister vil ultimo 2010 holde konsultationsaftaler med arbejdsmarkedets parter.

Mange undersøgelser har gennem de senere år har vist at Portugals svageste konkurrenceparameter i forhold til udlandet er de ekstremt gode ansættelsesvilkår herunder opsigelses-ordninger, som fastansatte medarbejdere nyder.

Se mere om Portugals konkurrenceevne i Global Competitiveness Report 2010-2011.

Specielt hvis portugisiske medarbejdere har været ansat i en årrække, kan det være så dyrt at afskedige folk I Portugal at virksomhederne i praksis ikke har mulighed herfor.

De nye tiltag, som endnu ikke er konkrete, er et resultat af pres fra blandt andet EU for at Portugal øger sin konkurrencedygtighed.

Det socialistiske Portugal efter revolutionen
PS-partiet, som sidder på regeringsmagten i en mindretalsregering, har traditionelt ikke været interesseret i at pille ved de ansattes rettigheder, der til dels er et produkt af at Portugal i årene efter Nellike-revolution I 1974-1975 var langt mere politisk venstre-drejet end i dag.

Et godt eksempel på partiernes sociale sindelag lige efter diktaturets fald er at det store centrum-højre parti PSD, der er relativt højreorienteret, har ordet ‘socialdemokratisk’ (Partido Social Democrata) som en del af ‘varebetegnelsen’.

Nuværende regler for opsigelsesgodgørelse I Portugal
Den per december 2010 generelle sats for opsigelsesgodgørelser i Portugal er 1 måneds løn for hvert år en medarbejder har været ansat i samme virksomheden. 20 års ansættelse er derfor lig 20 måneders løn i godtgørelse ved en eventuel afskedigelse.

Det har som sideeffekt at jo længere en ansat har været i samme virksomhed, jo mindre interesseret er den fastansatte i at skifte job. Unge portugisere emigrerer i store tal på grund af dårlige jobmuligheder I Portugal.

Se også OECD oversigt over arbejdsmarkedet i Portugal per 2009 (åbner som pdf)

Minimumsbetaling for arbejdsgiver ved opsigelse af en medarbejder er 3 måneders løn.  For virksomheder, der har (mange) medarbejdere med høj ancinitet, er fleksibiliteten i forhold til afskedigelser og ansættelser derfor stærkt begrænset.

I Danmark er den generelle opsigelsesgodtgørelse for funktionærer til sammenligning 1 måned efter 12 års ansættelse, 2 måned efter 15 års ansættelse og 3 måneder efter 18 års ansættelse.

Der kan i Danmark desuden være aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager inden for de enkelte fagområder. Arbejdsløshedsunderstøttelsen via et medlemskab af en A-kasse er desuden langt højere I Danmark end i Portugal.

Din vurdering:Billige rejser til Madeira med Cimber i december 2010 – tilbud på hotel Duas Torres

Cimber har sat priserne på rejser til Madeira ned.

I december måned kan man være heldig at finde en flybillet til Madeira hos Cimber til kun 746 kroner (enkeltbillet til Madeira).

Billige rejser til Madeira i december
En billet tilbage til København fra Funchal på Madeira kan findes hos Cimber for 653 kroner således at en rejse til Madeira med Cimber i perioden fra 14. til 21. december ender på 1399 kroner.

Hertil kommer naturligvis udgifter til hotel. 

Billig overnatning på Hotel Duas Torres
Det kendte Hotel Duas Torres (direkte oversat ‘to tårne’) har mange tilbagevendende danske gæster.

Hotellet har blandt andet stor swimming pool og tennisbane. Duas Torres hotellet ligger lidt uden for centrum af Funchal. Der er gratis hotelbus ind til byen.

Se mere på Duas Torres hjemmesiden (også på dansk).

Kendt hotel på Madeira populært blandt danskere
Duas Torres i Funchal er velkendt af mange danske turister på Madeira.

Se hvorfor Inge og Erling Hansen fra Danmark veder tilbage til Duas Torres igen og igen i artiklen ‘Rejser til Madeira for 35. gang’

Hotel Duas Torres på Madeira har tilbud i december 2010. Et dobbeltværelse med havudsigt og air condition kan fås fra 217 euro (godt 1600 kroner) for en uge.

Billig rejse for 2 personer til Madeira
Samlet pris for 2 personer (hotel+fly), hvis man arranger rejsen til Madeira selv kan således holdes på under 4500 kroner. Morgenmad på hotellet koster 41 ekstra per dag per person.

Hotel Duas Torres kan bookes billigt (med prisgaranti) på hotellets booking-side på Portugalnyt.

Se også: Jul og nytår på Madeira

Alle ovenstående priser på rejser til Madeira er set på nettet per 7. december 2010.

Din vurdering:Climate Change Performance Index 2011 – Portugal får karakteren ‘God’ mens Danmark skuffer

Organisationen Germanwatch har sammen med CAN Europe udgivet Climate Change Performance Índex 2011 (CCPI 2011).

Undersøgelsen giver et fingerpeg om i hvilken retning udviklingen går i forhold til de mest forurenende landes klima-indsats.

Vurdering af industrilandes klima-politik
I alt omfatter undersøgelsen 57 industrilande. Disse lande er tilsammen ansvarlig for 90% af verdens co2 udledning.

80% af et lands resultat i undersøgelsen afhænger af målbare fakta.

De resterende 20% bygger på 190 eksperters subjektive vurderinger af de enkelte lande.

Portugal går fra moderat til god
På trods af at Portugal i Climate Change Performance Index 2011 taber to pladser og dermed nu indtager en 14. plads, forbedres klassifikationen af Portugal fra ‘moderat’ til ‘god’.

Årets duks er Brasilien, som ender på plads nummer 4. Brasilien får ligeledes prædikatet ‘god’ i CCPI 2011.

Det skal bemærkes at plads 1,2 og 3 er ubesatte idet Germanwatch mener at kun lande, som overholder en nedsættelse af co2 udledning således at klodens temperatur nøjes med at stige op til 2 grader inden år 2100, er værdige til de første 3 pladser. Det er heller ikke i dette års undersøgelsen nogen lande, som overholder dette krav.

At holde en temperaturstigning under 2% inden år 2100 kaldes også ‘below 2° C” climate target’ og er en relativ anerkendt måde at kvantificere klimaproblemerne på.

Danmark årets negative overraskelse
Samlet set falder Danmark fra en 16. plads til en 33. plads blandt de 57 lande.

Årsagen til det ringe resultat for Danmark i CCPI 2011 er i høj grad den danske regerings indsats på Klimatopmødet i København (COP15) i december 2009, som eksperterne har vurderet som svag.

I den sidste undersøgelse blev tidligere miljøminister, tidligere klima- og energiminister og nuværende kommissær for climate action i EU Connie Hedegaards indsats til gengæld vurderet som god.

Samlet set får Danmarks placering i Climate Change Performance Index 2011 klassifikationen ‘poor’, hvilket kan oversættes med ‘dårlig’.

Danmark befinder sig i denne klima-undersøgelse med visse subjektive vurderingskriterier dermed i samme kategori som Finland, Singapore, Sydkorea, Spanien og Ukraine, mens lande som Norge og Sverige ligger i den bedste del af skala’en. Norge står for den største faktuelle forbedring.

Tager man udelukkende og ser på eksperternes subjektive vurdering, har de europæiske lande Danmark, Italien, Østrig, Polen og Ukraine udviklet sig negativt.

Se hele Climate Change Performance 2011 undersøgelsens resultater (åbner som pdf).

Din vurdering:December vejret i Portugal – op til 21 grader i ugerne inden jul

Efter at Lissabons temperaturer i starten af december 2010 visse steder nåede helt ned på 4-5 grader om natten, er der bedre vejr på vej de til sidste par uger før jul.

Lissabon vejret før jul
I Lissabon forventes der for årstiden høje temperaturer op til 20 grader indtil den 15. december, hvor temperaturen igen falder nogen grader.

Den kommende weekend i Lissabon skulle blive god med sol fredag og lørdag den 10-11 december 2010.

Se også: Temperatur-tabel for Lissabon.

Længere ude på vestkysten I Cascais/Estoril vil der dog sandsynligvis falde en del mere regn end i Lissabon.

I august 2010 var der i Lissabon særdeles høje temperaturer og på det nærmeste tropiske nætter

Algarve vejet før jul
I Algarve vil temperaturen som sædvanligt være en anelse højere end I Lissabon – sandsynligvis op til 21 grader i Faro den 10-11 december 2010.

Også på Algarvekysten forventes temperaturen dog at falde lidt, når 15. december nås – sandsynligvis til 15-16 grader I Algarve.

Man kan se 10-dages vejrudsigt for Algarve på Portugals meteologiske instituts hjemmeside.

Herunder solskins-video optaget i Lissabon (fra Castelo São Jorge) i december 2009:

Din vurdering:Flere Indlæg « Forrige side - Næste side »