Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dkAktuelle tips og links
Rejser til Algarve
Prøv ny søgemaskine
 
Billeje i Portugal 
- se aktuelle tilbud
Log på Portugalnyt
Et gunstigt skatteklima
– skat af pension og indkomst i Portugal

Portugal er efter skatteministerens trusler om at opsige de nuværende dobbeltbeskatningsaftaler med Spanien og Frankrig igen blevet meget interessant som bopælsland for skatteplagede danskere.

Hidtil har aftalerne med Frankrig og Spanien betydet, at det ville være uforholdsmæssigt meget dyrere at flytte til Portugal med en dansk pension i forhold til at flytte til Spanien eller Frankrig.

Det ændres der formodentlig på hvis skatteministeren får sin vilje således at vilkårene for skat af danske pensionsudbetalinger til danskere med bopæl i Portugal og de øvrige middelhavslande bliver de samme.

Vilkår for pensionsudbetalinger i Portugal
Den nuværende dobbeltbeskatningsaftale med Portugal blev indgået i 2002 efter at Danmark i 1996 opsagde den tidligere aftale. Aftalen fra 2002 bevirker at danskere, som har placeret deres pensionsmidler i typiske pensionsordninger og får pension udbetalt fra Danmark, bliver beskattet i Danmark.

Aftalen blev indgået med henblik på at dæmme op for pensionsudbetaling fra Danmark med ingen eller ringe skattetræk. Den er bygget op om den såkaldte credit-metode, hvorved kildelandet har ret til alle skatter herunder skat af løn, pensioner, formueforøgelse, renter og kursgevinster. Bopælslandet har dog forlods ret til skattebetalingen i den udstrækning bopælslandets egne skattetakster ligger under eller på niveau med de danske (kildelandets) takster. Det vil populært sige at pensioner udbetalt fra Danmark vil blive beskattet som om man boede i Danmark, og Danmark og Portugal vil derefter dele i forhold til hvad de portugisiske skatteregler på området er. Resten vil tilfalde Danmark.

Skatteforhold i Portugal
Det portugisiske skattesystem er lempeligere end det danske på flere områder. Den højeste marginalskatteprocent er i 2015 48% i Portugal. Skattesystemet er progressivt som det danske.

Årlig indkomst i euro Skattesats 2015

0-7000

7000-20000

20000-40000

40000-80000

over 80000

14,5%

28,5%

37%

45%

48% (+2,5%)


I 2015 vil alle med indkomst over €80.000 skulle betale ekstra 2,5% i skat af beløb mellem €80.000 og €250.000 i indkomst. For beløb over €250.000, er der en ekstra skat på 5% oven i øverste marginalskat på 48%.

I 2015 er der desuden en ekstra skat på 3,5% af indkomst over €67.070 (PIT surtax) - hvis Portugals moms- og indkomstskat-budgetter holder, vil denne særskat blive refunderet. Hvis ikke, beholder staten pengene.

Bemærk at arbejdstager (normalt ansatte) udover indkomstskatten separat betaler 11% i socialt bidrag til pension og sygeforsikring. Beløbet beregnes af brutto-indkomst.

Skat af renteindtægter (kapitalindkomst) er 28%.

Aktieudbytter beskattes med 28%.

Bemærk at nedenstående aktie-beskatning er ændret
Kapitalavancer (kursstigninger) på aktier er beskattes med 28% ved salg.

Afgifter i Portugal
Momssatserne på fødevarer er differentierede. I Portugal betales 6%, 13% eller 23% moms (IVA).

Langt de fleste andre varer pålægges 23% IVA.

Specielt sunde fødevarer er tilgodeset med 6% taksten og andre med 13%. Man kan faktisk se på sin bon fra supermarkedet hvorvidt man har købt sundt ind eller ej idet summen af varer inden for de enkelte moms-satser fremgår nederst på bon’en.

Biler er belagt med høje afgifter, men dog ikke så tårnhøje som i Danmark. Tager man til Portugal i håb om at kunne få drømmebilen til tyske eller svenske priser bliver man dog slemt skuffet. Den billigste VW Golf 1,4 Trendline med 3 døre koster små 160,000 kroner. Skal man flotte sig med f.eks. en Audi A4 Cabriolet 1,8T starter fornøjelsen ved omkring 360,000 kroner – eller omkring 100,000 kroner mere end den koster i Tyskland (sammenligning primo år 2008).

Andre skatter
Der er ligesom i Danmark ingen formueskat. Såfremt ens formue overstiger 1,2 millioner kroner er Portugal faktisk formuemæssigt mere fordelagtig at flytte til, end Spanien er.

Der findes ingen arveafgift for ægtefæller og livsarvinger.

Selskabsskatten er som hovedregel 25% plus 2,5% i kommunale virksomhedsskatter.

Ejendomsavanceskatteprocenten er som hovedregel 50% med den vigtige undtagelse at avance på ens primære bolig kan overføres til en ny primær bolig skattefrit inden for 2 år.

De sociale bidrag i Portugal er ligesom i en del andre europæiske lande højere end i Danmark. Lønindkomst bliver som før nævnt pålagt sociale bidrag på 11% og virksomheder betaler 23,75% af medarbejdernes lønsum i socialt bidrag. Se mere i artikel om sociale bidrag.

Konklusion
En tidligere relativ lav indkomstskat er steget efter Portugals økonomiske krise ramte landet hårdt.

Der er fortsat lave momssatser på fødevarer.

Aktiebeskatningen (renter+kursstigninger) samt kapitalindkomstbeskatningen er steget i Portugal.

Arveafgift for livsarvinger er fortsat ikke eksisterende i Portugal.


Ovenstående er udarbejdet af Portugalnyt i juni 2007 (skattesatser dog opdateret juli 2011 og september 2014) som en oversigt over de gældende skatteregler – ikke som rådgivning. Der tages forbehold for udeladelser, fejl og ændringer
Kulturafdelingen, Lissabon Rådhus
Kulturafdelingen af Lissabon Rådhus - Foto: Antonio Sacchetti